Sytuacja w Austrii po dzisiejszym strajku ostrzegawczym.