piątek, 21 czerwca, 2024
Strona głównaPolskaSpadek zainteresowania lekcjami religii w polskich szkołach

Spadek zainteresowania lekcjami religii w polskich szkołach

W ostatnich latach obserwujemy znaczący spadek zainteresowania lekcjami religii w polskich szkołach. Dane Kościoła katolickiego i Ministerstwa Edukacji wskazują na systematyczne zmniejszanie się odsetka uczniów uczestniczących w tych zajęciach. Ta tendencja wywołuje dyskusje na temat roli i miejsca edukacji religijnej w systemie oświatowym.

Nowe kierunki w edukacji religijnej

Ministerstwo Edukacji, pod kierownictwem Barbary Nowackiej, proponuje zmniejszenie liczby lekcji religii w szkołach. Zgodnie z jej słowami, obecna ilość godzin poświęconych na religię jest nieproporcjonalnie wysoka w porównaniu z innymi przedmiotami. Planowane jest ograniczenie do jednej godziny religii finansowanej z budżetu państwa, z możliwością zwiększenia liczby godzin na życzenie samorządów i rodziców, ale już z ich własnych środków finansowych.

Spadek zainteresowania religią w liczbach

Statystyki Kościoła katolickiego ukazują, że w roku szkolnym 2009 uczęszczało na religię 95% uczniów, podczas gdy w roku szkolnym 2022/2023 odsetek ten spadł do 80,3%. Szczególnie widoczny jest spadek zainteresowania w liceach ogólnokształcących i szkołach branżowych. Regiony takie jak Mazowsze odnotowują najniższy udział uczniów w lekcjach religii.

Reakcje społeczne i edukacyjne

W świetle tych zmian, społeczeństwo polskie wydaje się podzielone. Sondaż przeprowadzony dla Wirtualnej Polski przez United Surveys pokazał, że 67% respondentów pozytywnie ocenia propozycję zmniejszenia liczby godzin religii. Jednakże, istnieje również znacząca grupa przeciwników tej zmiany. Dodatkowo, w niektórych szkołach, ze względu na brak zainteresowania, religia jest całkowicie wycofywana z programu.

Kościół katolicki tłumaczy spadek zainteresowania religią w szkołach zmianą priorytetów rodziców, którzy coraz częściej skupiają się na karierze dziecka. Wskazuje również na wpływ mediów i polityki, które mogą dyskredytować wiarę i Kościół.

Podobne wiadomości

Popularne tematy