W roku 2011 praca badawcza na zlecenie organizacji przemysłu lotniczego IATA pokazała, że istnieją mocne przesłanki, zagrożenia bezpieczeństwa lotu przez przyrządy emitujące mikrofale.