wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaReligiaUNRWA: konieczność dostarczania paliwa do Gazy dla pomocy humanitarnej

UNRWA: konieczność dostarczania paliwa do Gazy dla pomocy humanitarnej

UNRWA, czyli Biuro ds. Pomocy i Prac dla Palestyńskich Uchodźców w Bliskim Wschodzie, podkreśla znaczenie dostarczania paliwa do Strefy Gazy, aby umożliwić dystrybucję wody i zaspokojenie innych podstawowych potrzeb ludzkich.

Brak paliwa to brak pomocy

Antonino Brusa, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich UNRWA, w wywiadzie dla Radia Watykańskiego podkreślił pilną potrzebę dostarczenia paliwa i wody, aby zapobiec humanitarnej katastrofie. Brusa zwrócił uwagę na tragiczne konsekwencje braku paliwa, podkreślając, że dalsze ograniczanie dostaw paliwa dla dzieci, kobiet i ludzi w Gazie nie jest opcją.

Paliwo dla wody

Jednym z najbardziej niepokojących aspektów kryzysu jest brak wody dla większości ludności Gazy. Brusa wyraził swoje zaniepokojenie, mówiąc: “Mówimy o 2 milionach ludzi w Strefie, którzy nie mają wody i potrzebują, aby woda płynęła tak, jak przed 7 października po całej Strefie Gazy”. Podkreślił kluczową rolę paliwa w przywróceniu dostaw wody, w tym dla stacji uzdatniania wody wspieranej przez inną agencję ONZ, UNICEF, oraz stacji pomp.

Podejście ONZ do stref konfliktów

Odpowiadając na pytania dotyczące zapobiegania dostępowi Hamasu do paliwa, Brusa wyjaśnił podejście ONZ w strefach konfliktów. Podkreślił, że UNRWA działa w skomplikowanych środowiskach, dostarczając pomoc humanitarną, przestrzegając jednocześnie zasad humanitarnych, w tym neutralności.

Zapewnienie odpowiedzialności i przejrzystości

Brusa podkreślił, że szereg głównych darczyńców, w tym USA i Unia Europejska, co roku dokładnie weryfikuje przestrzeganie przez UNRWA zasad neutralności. Podkreślił, że UNRWA musi wykazać odpowiedzialność wobec darczyńców, opierając się na swoich zasadach, aby kontynuować swoje działania.

Sytuacja w Gazie jest tragiczna, a konieczne są natychmiastowe działania, aby zapobiec humanitarnej katastrofie. Apel Brusy podkreśla pilność dostarczenia paliwa i wody, aby złagodzić cierpienie ludzi w Gazie. Międzynarodowa społeczność musi działać szybko, aby zapobiec pogorszeniu się kryzysu w regionie.

Podobne wiadomości

Popularne tematy