sobota, 1 czerwca, 2024
Strona głównaReligiaKardynał De Mendonça: Katolickie uniwersytety muszą z otwartością i kreatywnością przyjąć AI

Kardynał De Mendonça: Katolickie uniwersytety muszą z otwartością i kreatywnością przyjąć AI

Kardynał José Tolentino de Mendonça, prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, podczas kolokwium na temat przyszłości uniwersytetów katolickich, wskazał na kluczowe słowa “odnowa i świadomość” jako przewodniki dla wdrażania technologii w badaniach naukowych.

Kardynał José Tolentino de Mendonça podkreślił kluczową rolę katolickich uniwersytetów w przyjmowaniu Sztucznej Inteligencji (AI) podczas naukowego kolokwium. Wydarzenie to, zatytułowane “Odnowa i świadomość: Myślenie o przyszłości uniwersytetów katolickich”, zorganizowało Strategiczne Porozumienie Katolickich Uniwersytetów Badawczych (SACRU) i odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie.

Kardynał de Mendonça podkreślił potrzebę, aby katolickie uniwersytety były liderami innowacji i angażowały się w nowe trendy. Podkreślił znaczenie dialogu, adresowania współczesnych wyzwań i ciągłej odnowy opartej na świadomości.

Odwołując się do odpowiednich dokumentów Kościoła, podkreślił fundamentalną rolę tych instytucji w kształtowaniu przyszłości.

Przyjmując technologię z odpowiednią etyką

Czerpiąc z uwag Papieża Franciszka na temat AI, Kardynał de Mendonça zachęcił uniwersytety do bezstrasznego przyjmowania AI i technologii cyfrowych, biorąc pod uwagę implikacje etyczne.

Priorytetem były dobrobyt jednostki i przestrzeganie wartości moralnych, które podkreślił.

W odniesieniu do antropologicznych implikacji AI, Kardynał de Mendonça podkreślił znaczenie holistycznego podejścia, które koncentruje się na człowieku. Opowiadał się za inwestowaniem w formację jednostek, pielęgnowaniem ich potencjału poznawczego, kreatywnego, duchowego i etycznego.

Kardynał podkreślił również znaczenie angażowania uniwersytetów w społeczeństwo i promowania spotkań między różnymi kulturami. Kreatywna inteligencja i rozeznanie zakorzenione w silnych wartościach zostały zidentyfikowane jako kluczowe cechy.

“Algor-etyka”

Kardynał de Mendonça podkreślił odpowiedzialność katolickich uniwersytetów za wdrażanie AI, odwołując się do koncepcji “algor-etyki” stworzonej przez Papieża Franciszka. Wezwał do tworzenia struktur społecznych, które zapewniają etyczne rozważania w produkcji i użyciu AI.

Kolokwium omówiło również wyzwania i możliwości zastosowań AI w różnych dziedzinach. Podkreślono współpracę i inkluzję, szczególnie w zakresie poprawy szkolenia dla osób niepełnosprawnych.

Podniesiono obawy dotyczące szybkiego tempa postępu technologicznego, podkreślając potrzebę sprawiedliwości, poufności i weryfikacji danych. Jednak uczestnicy zgodzili się, że AI ma potencjał do przyczynienia się do zrównoważonych społeczeństw i wprowadzenia nowych zawodów.

Wyniki kolokwium zostaną podsumowane w publicznym dokumencie, który porusza przecięcie AI i wartości reprezentowanych przez uniwersytety katolickie.

W miarę jak Międzynarodowa Federacja Uniwersytetów Katolickich zbliża się do swojego stulecia w przyszłym roku, to spotkanie dostarczyło cennych wskazówek na temat skutecznego włączania AI do praktyk uniwersyteckich i przyczyniania się do lepszej przyszłości.

Podobne wiadomości

Popularne tematy