wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaReligiaMaryjaJak umarła Maryja?

Jak umarła Maryja?

Śmierć Maryi – matki Jezusa ciekawi wszystkich wierzących. Zadają sobie to pytanie i teolodzy, i zwykli wyznawcy wiary chrześcijańskiej. Niestety, nie jest to wprost  opisane w Biblii, ale ma głęboki wpływ na rozumienie wiary chrześcijańskiej.

Maryja wniebowzięta w kontekście historycznym

Maryja, znana też jako Matka Boża, to postać, która dla wielu osób na całym świecie jest symbolem miłości matczynej i bezgranicznego zaufania Bogu. Urodzona w Nazarecie, stała się centralną postacią dla chrześcijaństwa jako matka Jezusa Chrystusa.

Życie Maryi według Ewangelii

Ewangelie opisują Maryję jako skromną, pobożną kobietę, która z entuzjazmem przyjęła rolę matki Zbawiciela. Pomimo trudności, które napotkała – niezrozumienie ze strony społeczeństwa, ucieczka do Egiptu, cierpienie u stóp krzyża – Maryja pozostała wierna Bogu.

Dogmat o Wniebowzięciu

Dogmat o Wniebowzięciu Maryi, proklamowany przez papieża Piusa XII w 1950 roku, głosi, że Maryja, po zakończeniu swojego ziemskiego życia, została “przeniesiona ciałem i duszą do chwały niebieskiej”.

Chociaż idea Wniebowzięcia Maryi była obecna w tradycji i pobożności chrześcijańskiej od wieków, to dopiero w XX wieku stała się oficjalnym dogmatem Kościoła katolickiego. Proklamacja dogmatu była odpowiedzią na długotrwałe pragnienia wiernych, którzy poprzez podpisywanie petycji od lat prosili o takie działanie.

Jedną z interpretacji  dogmatu o Wniebowzięciu według teologów jest  stwierdzenie, że Maryja, podobnie jak jej Syn – Jezus umarła, ale jej ciało nie odniosło zniszczenia spowodowanego śmiercią, a ona  została przeniesiona do nieba, gdzie trwa  w świetności  z Jezusem.

Ile lat miała Maryja jak umarła?

Nie jest znana dokładna data śmierci Maryi, ale według tradycji i zapisów kościelnych można wnioskować, że Matka Jezusa mogła  dożyć od 50 do 70 lat. Mimo  braku jednoznacznych  danych i dowodów, historycy i teolodzy  zakładają, że Maryja umarła wiele lat po ukrzyżowaniu Jezusa.

Gdzie zasnęła Matka Boża?

Główne miejsca, które są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o śmierć Maryi  to Jerozolima i Efez. Według tradycji katolickiej i prawosławnej przyjmuje się, że Maryja uamrła w Jerozolimie, gdzie obecnie jest usytuowana  Bazylika Grobu Maryi. Jednak według zwyczajów zachodnich uważa się, że mogła ona mieszkać i umrzeć w Efezie, które obecnie znajduje się na terytorium Turcji.

Poszukiwanie odpowiedzi w Nowym Testamencie

Wątek śmierci Maryi nie jest wprost poruszany w Nowym Testamencie. Po zdarzeniu zesłania Ducha Świętego, Maryja nie pojawia się więcej w Biblii. To pociąga za sobą, że temat jej śmierci pozostaje otwarty do różnych interpretacji.

Ponieważ brak jest bezpośrednich informacji w Biblii, historycy i teologowie w przeciągu  wieków proponowali różne interpretacje śmierci Maryi. Niektórzy twierdzą, że Maryja umarła i zmartwychwstała przed Wniebowzięciem, inni uważają, że została ona wzięta do nieba żywa.

Kościół katolicki a śmierć Maryi

Kościół katolicki oficjalnie nie określa, czy Maryja umarła przed Wniebowzięciem. Papież Pius XII, w bulli dogmatycznej “Munificentissimus Deus”, podkreślił, że Maryja “po zakończeniu biegu ziemskiego życia” została wzięta do nieba, unikając jednoznacznego stwierdzenia, czy doświadczyła śmierci.

Wpływ Mariologii na zrozumienie śmierci Maryi

Mariologia to dział teologii, który zajmuje się nauką  o Maryi, i ma fundamentalny wpływ na rozumienie jej śmierci. Jako matka Jezusa i jedna z najważniejszych świętych, Maryja jest często postrzegana jako wzór wiary, nadziei, i wszelkich cnót, co jest objawiane w wierzeniach dotyczących jej śmierci i Wniebowzięcia.

Kościół prawosławny a śmierć Maryi

W tradycji prawosławnej, śmierć Maryi jest często opisywana jako “zasypianie” (Koimesis). Wierzy się, że Maryja umarła, ale trzy dni po pogrzebie jej ciało zniknęło z grobu, a ona sama została przeniesiona do nieba.

Ikony odgrywają centralną rolę w prawosławnej pobożności i teologii, a wizerunek Maryi jest na nich obecny. Ikonografia prawosławna często przedstawia śmierć Maryi jako pokojowe zasypianie, z Jezusem, który przyjmuje jej duszę, w centrum sceny.

Protestancki punkt widzenia

Kościoły protestanckie mają różne podejścia do kwestii śmierci Maryi. Niektóre, takie jak luteranizm, uznają możliwość jej śmierci i Wniebowzięcia, choć nie traktują tego jako dogmatu. Inne, jak większość kościołów ewangelikalnych, skupiają się przede wszystkim na Jezusie, a role Maryi po Zesłaniu Ducha Świętego nie poświęcają większej uwagi.

Protestantyzm, z jego silnym naciskiem na “Sola Scriptura” (tylko Pismo Święte), często odrzuca wierzenia, które nie mają wyraźnego wsparcia w Biblii, takie jak Wniebowzięcie Maryi.

Wizja śmierci Maryi w kościołach orientalnych

Kościoły orientalne, takie jak koptyjski czy syryjski, często podzielają zrozumienie śmierci i Wniebowzięcia Maryi podobne do tradycji prawosławnej, z naciskiem na ideę zasypiania (Koimesis).

Anglikanie, podobnie jak luteranie, są często otwarci na możliwość śmierci i Wniebowzięcia Maryi, choć, podobnie jak w przypadku kościołów protestanckich, nie jest to dogmatem. Inne wyznania, takie jak Świadkowie Jehowy czy mormoni, mają własne unikalne perspektywy na temat Maryi i jej roli po ziemskim życiu.

Legenda o śmierci Maryi

Jest znanych wiele legend i tradycji, które są związane ze śmiercią Maryi. Według jednej z nich twierdzi się, że gdy Apostołowie otworzyli grób Maryi, aby spojrzeć na jej ciało po raz ostatni, zamiast ciała znaleźli w nim tylko kwiaty. Według innej legendy przypuszcza się, że wszyscy Apostołowie, mimo, że byli rozproszeni po świecie, zgromadzili się  w Jerozolimie, aby zostać przy Maryi w chwili jej śmierci.

Śmierć Maryi to powszechny motyw w chrześcijańskiej sztuce, zwłaszcza w ikonografii i malarstwie. Od ikon bizantyjskich, poprzez renesansowe obrazy, aż po nowoczesne interpretacje, tematy śmierci i Wniebowzięcia Maryi są często przedstawiane jako momenty pełne pokoju i triumfu.

Co naprawdę wiemy o śmierci Maryi?

Niezależnie od naszych osobistych przekonań, zrozumienie różnych perspektyw na temat śmierci Maryi może wzbogacić naszą własną wiarę i praktyki religijne. Może to także pomóc nam zrozumieć i docenić różnorodność w obrębie chrześcijaństwa i wpłynąć na pogłębienie naszej empatii i zrozumienia dla innych tradycji chrześcijańskich.

Podobne wiadomości

Popularne tematy