wtorek, 28 maja, 2024
Strona głównaPolskaRewitalizacja kościoła w Wieluniu - od zakupu do przyszłych planów

Rewitalizacja kościoła w Wieluniu – od zakupu do przyszłych planów

W 2022 roku Gmina Wieluń dokonała znaczącego zakupu, nabywając kościół od parafii ewangelickiej. Ten historyczny krok otworzył drogę do przyszłych działań rewitalizacyjnych. Przed rozpoczęciem kompleksowego remontu konieczne stały się wykopaliskowe badania sondażowe, przeprowadzone przez pracowników Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Badania te miały na celu nie tylko ocenę techniczną budowli, ale i ochronę wartościowych elementów przed ewentualnymi zniszczeniami.

Odkrycia i hipotezy: wgląd w przeszłość

Podczas badań odkryto, że kościół przylega do muru obronnego miasta, co jest świadectwem jego długiej historii. Znaleziono również dowody na to, że teren wokół kościoła uległ wywyższeniu od początku XVII wieku. Istnieje przypuszczenie, że pierwotna elewacja kościoła była ceglana, co sugerują zachowane w dobrym stanie fragmenty muru. Badacze spodziewają się również odkryć dawne krypty grzebalne pod kościołem.

Finansowanie i plany na przyszłość

Gmina Wieluń zakupiła zabytek za 1 milion złotych, a następnie uzyskała dotację rządową w wysokości 500 tysięcy złotych na remont fundamentów i przeprowadzenie badań archeologicznych. Planuje się, że kościół wraz z otoczeniem zostanie przystosowany do działalności Muzeum Ziemi Wieluńskiej, oferując przestrzeń na wystawy, koncerty i konferencje.

Historia i zmiany: od bernardynek do dzisiaj

Pierwotnie kościół był częścią klasztoru sióstr bernardynek, zbudowanego w latach 1612-1616. Po przejęciu przez wspólnotę ewangelicką w XIX wieku, kościół przeszedł różne zmiany, w tym uszkodzenia w czasie II wojny światowej. Niemiecki okupant planował przekształcić kościół w kino, co nie doszło do skutku, ale doprowadziło do utraty wielu elementów architektonicznych i historycznych.

Wizja przyszłości: ocalenie i rewitalizacja

Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Jan Książek, podkreśla znaczenie projektu dla ocalenia kościoła przed degradacją i zachowania go dla przyszłych pokoleń. Planowane prace mają na celu nie tylko odnowienie zabytku, ale również otwarcie go na społeczność, tworząc nowe, atrakcyjne miejsce w sercu Wielunia.

Podobne wiadomości

Popularne tematy