wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaReligiaPrzejrzystość w służbie misji Kościoła: APSA publikuje bilans na 2022 rok

Przejrzystość w służbie misji Kościoła: APSA publikuje bilans na 2022 rok

Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej (APSA) opublikowała swój bilans na rok 2022. Prezydent APSA, arcybiskup Nunzio Galantino, podkreśla znaczenie przejrzystości w zarządzaniu dobrami powierzonymi Kościołowi przez wiernych.

Bilans APSA na 2022 rok

W 2022 roku APSA przekazała 32,27 miliona euro na potrzeby Kurii Rzymskiej. Bilans ekonomiczny APSA wyniósł “zerowy”, ponieważ wpłata na rzecz Kurii Rzymskiej była równa osiągniętemu nadwyżce przychodów.

Skutki pandemii i konfliktów

Prezydent APSA w liście towarzyszącym sprawozdaniu finansowemu opisuje wyzwania związane z pandemią i trwającymi konfliktami. Mimo to, dokument ma na celu rzucenie światła na obszar zarządzania, który opiera się na kompetencji, uczciwości i przejrzystości.

Podatki i opłaty

Z bilansu wynika, że APSA zapłaciła w 2022 roku 6,05 miliona euro podatku od nieruchomości (IMU) i 2,91 miliona euro podatku dochodowego od osób prawnych (IRES) we Włoszech.

Misja ewangelizacyjna Kościoła

Arcybiskup Galantino podkreśla, że przejrzystość w zarządzaniu jest kluczem do wiarygodności misji ewangelizacyjnej Kościoła. APSA ma za zadanie przyczyniać się do tej misji poprzez jasne i przejrzyste procedury.

Współpraca i profesjonalizm

Cała społeczność APSA dąży do osiągnięcia celów określonych w trzyletnim planie rozwoju, który jest regularnie aktualizowany i przedkładany organom nadzorczym Stolicy Apostolskiej.

Wpływ pandemii i konfliktu na Ukrainie

Rok fiskalny 2022, po okresie pandemii Covid-19, charakteryzował się również “negatywnymi skutkami finansowymi i ekonomicznymi” wynikającymi z konfliktu na Ukrainie.

Zarządzanie nieruchomościami i inwestycjami

APSA dąży do administrowania płynnymi i rzeczywistymi aktywami Stolicy Apostolskiej zgodnie z określonymi celami. Chodzi nie o zysk, ale o zachowanie i konsolidację majątku.

Bilans na rok 2022 pokazuje, jak APSA radzi sobie z wyzwaniami związanymi z pandemią i globalnymi konfliktami, jednocześnie podkreślając znaczenie przejrzystości i uczciwości w zarządzaniu dobrami Kościoła.

Podobne wiadomości

Popularne tematy