poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaReligiaPapież na audiencji - Święci Cyryl i Metody, "Apostołowie Słowian"

Papież na audiencji – Święci Cyryl i Metody, “Apostołowie Słowian”

Podczas swojej cotygodniowej audiencji ogólnej, Papież Franciszek kontynuuje swoją serię katechez na temat ludzi, którzy wcielili w życie apostolski zapał, zastanawiając się nad współpatronami Europy, bizantyjskimi misjonarzami i braćmi, Świętymi Cyrylem i Metodym, pamiętanymi jako “Apostołowie Słowian”.

Dziedzictwo Świętych Cyryla i Metodego

Inspirujące do odnowionego zobowiązania do pokoju, nawracania serc i braterstwa. Papież Franciszek wyraził to spostrzeżenie podczas swojej środowej audiencji ogólnej, chwaląc dwóch braci, współpatronów Europy, którzy są czczeni jako “Apostołowie Słowian” ze względu na ich wybitną pracę misyjną wśród ludów Moraw.

Renuncjacja i życie zakonne

Podkreślił, jak dwaj bracia zrezygnowali z życia arystokratycznego, aby przyjąć życie zakonne.

Głoszenie Słowa Bożego

Papież Franciszek przypomniał o ich wielkiej pracy, po zbadaniu kultury miejscowej ludności, głoszeniu i inkulturacji Słowa Bożego wśród ludów słowiańskich. Wspomniał o pracy Cyryla nad rozwojem alfabetu cyrylicy, ponieważ nie mieli jednego, co umożliwiło głoszenie Słowa Bożego i celebrowanie Boskiej Liturgii w języku ludu.

Wsparcie z Rzymu

Mimo napotkanych przeciwności, teolodzy i misjonarze bizantyjscy udali się do Rzymu, gdzie otrzymali wsparcie od Papieża. “Nie bali się tych dwóch. Byli odważni!” – powiedział Papież.

Modlitwa za Europę

W 1980 roku Święty Papież Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy, wraz ze Świętym Benedyktem z Nursji, przypominając o obfitych plonach wiary i kultury chrześcijańskiej, których nasiona zasiali. Papież Franciszek zakończył modlitwą, aby “modlitwy tych dwóch wielkich świętych inspirowały ludzi Europy dzisiaj do odnowionego zobowiązania do pojednania, jedności i pokoju”, które są “darami Ducha Świętego dla nawracania serc i budowania kultury autentycznej sprawiedliwości i braterstwa”.

Podobne wiadomości

Popularne tematy