sobota, 13 kwietnia, 2024
Strona głównaReligiaKardynał Parolin: apel o Pokój w Ziemi Świętej

Kardynał Parolin: apel o Pokój w Ziemi Świętej

W obliczu narastającego konfliktu w Gazie, Kardynał Sekretarz Stanu Pietro Parolin przekazał dziennikarzom, że Papież może spotkać się z rodzinami izraelskich zakładników i ponownie potwierdził stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie rozwiązania dwupaństwowego jako jedynego ścieżki do długotrwałego pokoju.

Stolica Apostolska wzywa do uwolnienia zakładników

Stolica Apostolska dąży do uwolnienia izraelskich zakładników, jednocześnie zwracając uwagę na kryzys humanitarny w Gazie i ostrzegając przed potencjalną eskalacją. Kardynał Pietro Parolin podzielił się tymi spostrzeżeniami podczas piątkowej konferencji prasowej w Rzymie.

Apel w imieniu niewinnych dzieci

Odpowiadając na pytania prasowe, Kardynał Parolin przypomniał stałe apele Papieża Franciszka w imieniu pokoju oraz stanowisko Stolicy Apostolskiej na rzecz rozwiązania dwupaństwowego.

“Pomyśl o dzieciach, które zostały zabite przez Hamas, ale także o wielu dzieciach, które giną pod bombami w Gazie,” powiedział Kardynał. “Nasz apel skierowany jest przede wszystkim do nich, aby uwzględniać ich niewinność, ich przyszłość.”

Przyczyny pokoju ważniejsze niż przyczyny wojny

Kardynał podkreślił potrzebę przewagi pokoju nad wojną, wskazując na konieczność uwolnienia zakładników i rozwiązania kryzysu humanitarnego w Gazie.

Rozwiązanie dwupaństwowe

Stolica Apostolska nadal popiera rozwiązanie dwupaństwowe w regionie, co zostało potwierdzone przez Kardynała Parolina. “Dla nas pozostaje to jedynym realnym rozwiązaniem, które mogłoby zapewnić przyszłość pokoju i spokojnego sąsiedztwa między dwoma państwami, poprzez bezpośredni dialog między obiema stronami.”

Możliwa mediacja Stolicy Apostolskiej

Na pytanie o możliwość mediacji przez Stolicę Apostolską w kryzysie, Kardynał odpowiedział, że obecnie nie ma wielu możliwości, ale istnieje pewna komunikacja i wymiana wiadomości na miejscu.

Spotkanie Papieża z rodzinami zakładników

Kardynał Parolin wspomniał również o możliwości spotkania Papieża Franciszka z rodzinami Izraelczyków, którzy zostali wzięci jako zakładnicy.

“Wszystko, co możemy zrobić, zrobimy”

Kardynał Parolin podkreślił otwartość Papieża na sytuację w Gazie i zapewnił, że Stolica Apostolska będzie monitorować sytuację i podejmować odpowiednie kroki w zależności od jej rozwoju.

Tragedia wojennego konfliktu na Ukrainie

Na koniec Kardynał Parolin przypomniał o tragicznej sytuacji na Ukrainie i zapewnił, że Stolica Apostolska nadal pracuje nad rozwiązaniem tego konfliktu, skupiając się przede wszystkim na aspekcie humanitarnym.

Podobne wiadomości

Popularne tematy