sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaReligiaKardynał Grech zachęca wszystkich do modlitwy przed nadchodzącym Synodem

Kardynał Grech zachęca wszystkich do modlitwy przed nadchodzącym Synodem

W liście skierowanym do biskupów i eparchów na całym świecie, Kardynał Mario Grech zaprasza wiernych do udziału w modlitwie podczas 16. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, które rozpocznie się w Watykanie 4 października.

List od Kardynała Mario Grecha

Kardynał Mario Grech, Sekretarz Generalny Generalnego Sekretariatu Synodu, napisał list do biskupów i eparchów na całym świecie, podkreślając znaczenie modlitwy w przygotowaniu do 16. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu, które ma się rozpocząć w Watykanie 4 października. Podkreślił, że Zgromadzenie Synodalne to przede wszystkim duchowe wydarzenie skoncentrowane na modlitwie i słuchaniu Ducha Świętego.

Zachęta do udziału

Aby zachęcić do udziału i szukać modlitewnego wsparcia członków zgromadzenia przez lokalne społeczności, “Uroczyste Błogosławieństwo” zostało przygotowane przez Generalne Sekretariat do odmawiania, zwłaszcza na końcu niedzielnych Mszy Świętych, wraz z modlitwami wstawienniczymi.

Cztery aspekty modlitwy

W kontekście Synodu omówił cztery aspekty modlitwy. Pierwszym jest słuchanie. Kardynał Grech podkreślił, że modlitwa zaczyna się od “słuchania Słowa Bożego i Ducha”, ponieważ “głos Ducha jest sine qua non dla kościelnego rozeznania”. Mówiąc o adoracji, Kardynał Grech podkreślił znaczenie “adorującej ciszy w zachwycie nad tym, co Bóg mówi do swojego Kościoła i nad tym, co Duch budzi w Kościele dzisiaj”. W odniesieniu do wstawiennictwa, Kardynał wezwał do modlitwy wstawienniczej, wyjaśniając, że chodzi o “nie o zginanie woli Bożej do naszej”, ale raczej “proszenie Pana, aby oświecił nasze serca mocą Jego życiodajnego Ducha, abyśmy mogli rozeznać i spełnić Jego wolę”.

Znaczenie modlitwy

Kardynał Grech zaprosił wszystkich, aby postawić modlitwę w centrum Zgromadzenia Synodalnego 1 października, 25. niedzielę zwykłą, włączając ją w homilie, uniwersalne modlitwy i końcowe błogosławieństwo podczas celebracji eucharystycznych.

W zakończeniu wyraził wdzięczność za przywództwo biskupów w synodalnej podróży i zapewnił ich o swoich modlitwach za ich posługę, wzywając prowadzenie Ducha i radość znalezioną w Słowie Bożym.

Podobne wiadomości

Popularne tematy