wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaReligiaKardynał Czerny wzywa do konkretnych działań na rzecz ochrony naszego wspólnego domu

Kardynał Czerny wzywa do konkretnych działań na rzecz ochrony naszego wspólnego domu

Kardynał Michael Czerny, prefekt Dykasterii ds. Promowania Integralnego Rozwoju Człowieka, przemawiał na 4. Międzynarodowym Kongresie na rzecz Ochrony Stworzenia, który odbył się w Lizbonie, w Portugalii. Podkreślił pilną potrzebę “przejścia od gospodarki opartej na paliwach kopalnych do gospodarki opartej na czystej energii”.

Młodzież zobowiązana do integralnej ekologii

Tematem 4. Międzynarodowego Kongresu na rzecz Ochrony Stworzenia jest “Zobowiązanie młodzieży do integralnej ekologii. Styl życia dla nowej ludzkości”. Konferencja, która odbyła się w przeddzień 38. Światowego Dnia Młodzieży, stanowiła okazję do spotkania i wysłuchania różnych ekspertów w pięciu obszarach dotyczących życia ludzkiego: ekonomii, edukacji i życia rodinnego, zasobów naturalnych, polityki i technologii.

Integralna ekologia na usługach wszystkich

W organizacji kongresu współpracowało kilka podmiotów, w tym Fundacja Jana Pawła II dla Młodzieży, Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Fundacja Światowego Dnia Młodzieży Lizbona 2023, Uniwersytet Katolicki w Lizbonie, który gościł wydarzenie, oraz Uniwersità Cattolica del Sacro Cuore i jej “Alta Scuola per l’Ambiente”.

Nowa epoka geologiczna

Kardynał Czerny zwrócił uwagę na nową epokę geologiczną, zwaną antropocenem, która przyniosła “zdumiewający punkt zwrotny w historii naszej planety”. Ludzie, jak przypomniał Kardynał Czerny, znacznie zmienili wszystkie systemy planetarne: atmosferę, oceany, kontynenty i ekosystemy.

Młodzież domaga się zmian

Kardynał Czerny wskazał na kluczowy punkt encykliki o trosce o nasz wspólny dom: “Papież Franciszek mówi nam, prosto i mocno, że ludzkość musi się zmienić, a nawet bardziej, przemienić”. W dokumencie, dodał, Papież analizuje również rolę nowych pokoleń: “Młodzież domaga się zmian. Zastanawiają się, jak ktoś może twierdzić, że buduje lepszą przyszłość, nie myśląc o kryzysie środowiskowym i cierpieniach wykluczonych”.

Nowa gospodarka

Kardynał Czerny zaproponował również kilka konkretnych działań na rzecz autentycznego promowania integralnej ekologii. Głównym celem jest osiągnięcie, poprzez zrównoważone przejście, celu zero emisji do połowy tego stulecia.

Na śladach św. Franciszka

Aby promować integralną ekologię, Kardynał Czerny wskazał na przewodnika. Wzorem często wspominanym przez Papieża Franciszka jest “święty Franciszek, który jest doskonałym przykładem troski o wrażliwych i integralnej ekologii, przeżywanej radosnie i autentycznie”. Święty z Asyżu pokazuje nam “jak nierozłączny jest związek między troską o naturę, sprawiedliwością dla ubogich, zaangażowaniem społecznym i wewnętrznym pokojem”.

Podobne wiadomości

Popularne tematy