piątek, 17 maja, 2024
Strona głównaReligiaWatykan potwierdza: Katolicy nadal nie mogą przystępować do loży masońskiej

Watykan potwierdza: Katolicy nadal nie mogą przystępować do loży masońskiej

Potwierdzenie Stolicy Apostolskiej

W odpowiedzi na pytanie biskupa Julito Cortesa z Dumanguete na Filipinach, Dykasteria Nauki Wiary, za zgodą Papieża Franciszka, ponownie potwierdziła niezgodność wiary katolickiej z przynależnością do loży masońskiej. To wydarzenie podkreśla trwałość stanowiska Kościoła katolickiego w tej kwestii.

Troska biskupa Cortesa

Biskup Cortes wyraził zaniepokojenie rosnącą liczbą członków masonerii w swojej diecezji. Jego pytanie dotyczyło sposobów radzenia sobie z tym zjawiskiem, biorąc pod uwagę zarówno aspekty doktrynalne, jak i duszpasterskie.

Dwutorowe podejście Watykanu

W odpowiedzi na zapytanie biskupa, Watykan zaproponował dwutorowe podejście. Po pierwsze, podkreślono, że aktywne członkostwo w masonerii jest zakazane dla katolików z powodu niezgodności z doktryną katolicką. Po drugie, zasugerowano odpowiedź duszpasterską, w tym katechezę w parafiach na temat powodów niezgodności wiary katolickiej z masonerią.

Kontekst historyczny

Artykuł odnosi się do Deklaracji Kongregacji Nauki Wiary z 1983 roku dotyczącej Stowarzyszeń Masońskich oraz do zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego w odniesieniu do masonerii. Zmiany te wywołały różne reakcje, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Implikacje dla duchowieństwa i świeckich

Deklaracja Watykanu dotyczy wszystkich katolików, w tym duchownych, którzy są członkami loży masońskiej i przyjmują zasady masonerii. Podkreśla to powagę sytuacji i konieczność ścisłego przestrzegania doktryny Kościoła.

Podsumowanie i perspektywy

Watykan, poprzez swoją odpowiedź, jasno określa swoje stanowisko wobec masonerii, podkreślając niezmienną doktrynę Kościoła katolickiego. Ta decyzja ma znaczący wpływ na relacje między Kościołem a masonerią oraz na życie duchowe katolików na całym świecie.

Podobne wiadomości

Popularne tematy