piątek, 31 maja, 2024
Strona głównaReligiaProjekt dla biskupów: Kościół powinien być otwarty, słuchać i angażować się w...

Projekt dla biskupów: Kościół powinien być otwarty, słuchać i angażować się w dialog

Kościół synodalny powinien być “otwarty, przyjmujący”, pokorny i obejmujący wszystkich, jest to Kościół, który słucha, spotyka się i prowadzi dialog – takie są zapisy w roboczym dokumencie Watykanu na pierwszą sesję XVI Zgromadzenia Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów, które odbędzie się w październiku. W dokumencie zaznaczono, że Kościół powinien stawać się coraz bardziej synodalny również w swoich instytucjach, strukturach i procedurach.

W takim kontekście “wykonywanie władzy w Kościele jest postrzegane jako dar i powinno być coraz bardziej kształtowane jako prawdziwa służba” – to fragmenty z dokumentu opublikowanego we wtorek, który podsumowuje dotychczasowy etap procesu synodalnego i wskazuje tematy do dyskusji na jesień. Proces ten rozpoczął się od konsultacji na temat synodalności, prowadzonych przez Kościoły lokalne na całym świecie. Dokument zawiera również pytania skierowane do zgromadzenia synodalnego.

“Droga synodalna jest z konieczności pokutna” “Jako Kościół, który słucha, Kościół synodalny pragnie być pokorny i wie, że musi prosić o przebaczenie i ma wiele do nauczenia” – podkreślono.

W dokumencie Instrumentum Laboris zawarto stwierdzenie: “Droga synodalna jest z konieczności pokutna”, ponieważ “nie zawsze żyliśmy zgodnie z konstytutywnym synodalnym wymiarem wspólnoty kościelnej”.

“Dzisiejsze oblicze Kościoła nosi znamiona poważnych kryzysów zaufania i wiarygodności. W wielu kontekstach kryzysy związane z nadużyciami seksualnymi, ekonomicznymi, władzy i sumienia popchnęły Kościół do trudnego rachunku sumienia, aby pod działaniem Ducha Świętego nieustannie odnawiał samego siebie na drodze pokuty i nawrócenia, która otwiera ścieżki pojednania, uzdrowienia i sprawiedliwości” – zauważono.

Najważniejsze tematy roboczego dokumentu Watykanu Wymienione w dokumencie tematy dyskusji to między innymi: “Komunia, misja, uczestnictwo. Trzy zagadnienia priorytetowe dla Kościoła synodalnego”, “procesy, struktury i instytucje w misyjnym Kościele synodalnym”.

Kolejne pytania to: “W jaki sposób Kościół synodalny może lepiej wypełniać swoje posłannictwo poprzez odnowione zaangażowanie ekumeniczne?”. Jak docenić i czerpać z bogactwa kulturoraz rozwijać dialog z religiami w świetle Ewangelii? Co zrobić, aby Kościół synodalny był również Kościołem misyjnym całkowicie służebnym? Zwrócono również uwagę na potrzebę dyskusji o większym uznaniu i promowaniu godności kobiet.

“Podobno już jako czterolatek ogłosił, że zostanie kardynałem” Pobierz fragment książki “Nasz Benedykt czyli kwiatki Josepha Ratzingera”

Opisano kontekst debat na różnych kontynentach: wojny wymagające odnowionego zaangażowania w budowanie sprawiedliwego pokoju, zagrożenia z powodu zmian klimatycznych, system ekonomiczny, który “powoduje wyzysk, nierówności i marnotrawstwo”.

Wskazano na zjawiska “homogenizującej presji kolonializmu kulturowego, który miażdży mniejszości”, prześladowań, emigracji, rosnącego pluralizmu kulturowego oraz “pogodzenia się z coraz bardziej gwałtowną, a czasem agresywną sekularyzacją”.

Zwrócono uwagę na to, że dokumenty końcowe zgromadzeń kontynentalnych często wspominają o tych, którzy nie czują się przyjmowani w Kościele: “rozwiedzionych i w powtórnych związkach, osobach w małżeństwach poligamicznych lub katolikach LGBTQ+

Źródło: PAP / pk

Podobne wiadomości

Popularne tematy