wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaReligiaPapież Franciszek: "Pacem in Terris" wzywa do odnowionych starań o pokój

Papież Franciszek: “Pacem in Terris” wzywa do odnowionych starań o pokój

W wiadomości przesłanej uczestnikom konferencji watykańskiej z okazji 60. rocznicy “Pacem in Terris” (Pokój na Ziemi), Papież Franciszek odnawia swoje wezwanie do eliminacji broni jądrowej i używania broni “konwencjonalnej” wyłącznie w celach obronnych.

Przesłanie Papieża do uczestników konferencji

Papież Franciszek przesłał wiadomość w wtorek uczestnikom Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Akademię Nauk Społecznych i Instytut Badań nad Pokojem w Oslo, upamiętniającej sześćdziesiątą rocznicę publikacji Pacem in Terris, przełomowej encykliki Papieża św. Jana XXIII.

Aktualna sytuacja świata

Papież zwrócił uwagę, że konferencja odbywa się w czasie, gdy “nasz świat nadal jest w szponach trzeciej wojny światowej toczącej się kawałkami, a w tragicznym przypadku konfliktu na Ukrainie, nie bez groźby użycia broni jądrowej”. Porównał obecny moment z tym, który poprzedzał publikację Pacem in Terris, kiedy to w październiku 1962 roku kryzys rakietowy na Kubie doprowadził świat na skraj zagłady jądrowej.

Drogi do pokoju

Papież Franciszek zachęcił Konferencję do poświęcenia swoich refleksji tym częściom Pacem in Terris, które omawiają rozbrojenie i drogi do trwałego pokoju. Wezwał uczestników do analizy obecnych wojskowych i technologicznych zagrożeń dla pokoju, a także do etycznej refleksji nad “poważnymi ryzykami związanymi z ciągłym posiadaniem broni jądrowej, pilną potrzebą postępów w rozbrojeniu i rozwijaniem inicjatyw budowania pokoju”.

Groźby “konwencjonalnej” wojny

Papież zauważył, że świat nie może pozwolić, aby groźba wojny jądrowej przysłoniła użycie tzw. “konwencjonalnej” broni w nowoczesnej wojnie. Nawet konwencjonalna broń, powiedział, “powinna być używana wyłącznie w celach obronnych i nie kierowana na cele cywilne”.

Na zakończenie Papież przypomniał słowa swojego poprzednika, św. Jana XXIII, na zakończenie Pacem in Terris, modląc się, aby “za mocą i natchnieniem Bożym, wszystkie narody przyjęły się nawzajem jako braci i siostry, i aby pokój, którego pragną, zawsze kwitł i panował wśród nich”.

Podobne wiadomości

Popularne tematy