sobota, 1 czerwca, 2024
Strona głównaReligiaPapież Franciszek o inkluzywności, ewolucji doktrynalnej i synodalności w Kościele

Papież Franciszek o inkluzywności, ewolucji doktrynalnej i synodalności w Kościele

W rozmowie z jezuitami z Portugalii podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 roku, Papież Franciszek podzielił się swoją wizją na temat wyzwań Kościoła oraz kierunków jego rozwoju.

Inkluzywność na pierwszym planie

Centralnym tematem dyskusji była inkluzywność. Podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, hasłem przewodnim były słowa “Wszyscy, wszyscy”, wypowiedziane przez Papieża Franciszka, podkreślające, że w Kościele “jest miejsce dla każdego”. Papież zwrócił uwagę na kluczowe znaczenie tworzenia przestrzeni dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.

Akceptacja dla wszystkich

Papież ponownie wezwał do przyjęcia osób homoseksualnych w Kościele. Skrytykował nieproporcjonalne skupienie się na przewinieniach seksualnych, zauważając, że inne “przewinienia” często pozostają niezauważone. Podkreślił potrzebę wrażliwego i kreatywnego podejścia duszpasterskiego w towarzyszeniu ludziom w ich duchowych podróżach.

Pilne obawy dotyczące trwających wojen

Odwołując się do krytycznych globalnych problemów, Papież Franciszek wyraził głębokie zaniepokojenie ciągłym występowaniem wojen od zakończenia II wojny światowej. Podkreślił konieczność poszukiwania pokojowych rozwiązań.

Rozwój doktrynalny

Dialog dotyczył napięć istniejących w Kościele, w tym reakcyjnych postaw i oporu wobec zasad Soboru Watykańskiego II. Papież przyznał, że doktryna Kościoła nie jest niezmiennym monolitem, ale raczej ewoluującą jednostką.

Przeciwko duchowej światowości

Papież Franciszek wyraził obawy związane z nadmiernym przenikaniem światowości do życia religijnego. Ostrzegł przed kompromisami w kwestii podstawowych wartości w obliczu pokus światowych ideologii.

Synodalność

Na koniec Papież Franciszek wyraził oczekiwanie w związku z nadchodzącym Synodem, zgromadzeniem przywódców Kościoła do rozważenia ważnych spraw. Podkreślił, że Synod nie był jego pomysłem, ale miał na celu przywrócenie synodalności w Kościele.

Podobne wiadomości

Popularne tematy