sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaReligiaPapież Franciszek i wyzwanie zmian klimatycznych: nadzieje na COP28

Papież Franciszek i wyzwanie zmian klimatycznych: nadzieje na COP28

Papież Franciszek, przemawiając do sześciu nowo akredytowanych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, ponownie wyraził swoją nadzieję, że światowi liderzy zgromadzeni na konferencji COP28 w Dubaju podejmą konkretne środki w celu ograniczenia zmian klimatycznych.

Dyplomacja wielostronna w obliczu globalnych kryzysów

Podczas powitania dyplomatów w Watykanie w czwartek, Papież ponownie podkreślił swoje silne zaniepokojenie światowym pokojem w czasach, które wielokrotnie określał jako “Trzecią Wojnę Światową toczone fragmentarycznie”, oraz przyszłością naszego wspólnego domu zagrożonego przez zmiany klimatyczne. W tym kontekście, zwrócił uwagę na kluczową rolę dyplomacji.

Apel o skuteczne rozwiązania

Papież Franciszek, przywołując swoją niedawną adhortację apostolską Laudate Deum, ponownie potwierdził pilną potrzebę rekonfiguracji dyplomacji wielostronnej, aby zapewnić “skuteczne odpowiedzi na pojawiające się problemy” oraz opracować “globalne mechanizmy do adresowania zmian środowiskowych, zdrowotnych, kulturowych i społecznych, które obecnie mają miejsce”.

Zmiany klimatyczne a najbardziej wrażliwi

Papież skupił się następnie na zmianach klimatycznych i dewastacji środowiska naturalnego, podkreślając troskę Stolicy Apostolskiej o ich wpływ na najbardziej wrażliwe grupy społeczne. W tym kontekście, ponowił nadzieję, którą wyraził w swoim niedawnym przemówieniu na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, COP28, że światowi liderzy spotykający się w Dubaju “dołączą do przyjęcia konkretnych środków, aby przekazać przyszłym pokoleniom świat, który bardziej przypomina owocny ogród, który Jego Stwórca powierzył naszej opiece i zarządzaniu”.

Przyszłość zależy od teraźniejszych wyborów

Papież zakończył, potwierdzając, że “przyszłość nas wszystkich zależy od teraźniejszości, którą teraz wybieramy”, wyrażając nadzieję, że COP28 będzie stanowić historyczny krok naprzód w odpowiedzi na te jasne i obecne zagrożenia dla wspólnego dobra.

Podobne wiadomości

Popularne tematy