sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaReligiaPapież Franciszek do europejskich prawników: Służcie prawdzie i sprawiedliwości

Papież Franciszek do europejskich prawników: Służcie prawdzie i sprawiedliwości

W swoim przemówieniu do delegacji prawników z krajów członkowskich Rady Europy, Papież Franciszek zachęca prawników do przestrzegania praworządności i przypomina, że każda osoba ma zarówno prawa, jak i obowiązki wobec społeczeństwa.

Spotkanie z delegacją prawników

W poniedziałek Papież Franciszek przyjął delegację prawników z krajów członkowskich Rady Europy, które są sygnatariuszami Deklaracji Wiedeńskiej. Dokument ten, przyjęty 11 czerwca 2022 roku, skłonił państwa członkowskie Rady do zobowiązania się na rzecz praworządności i niezależności sądownictwa.

Aktualna sytuacja w Europie

W obecnym “problematycznym” kontekście europejskim, dotkniętym “bezsensowną wojną na terytorium Ukrainy”, Papież podziękował prawnikom za ich “ważny wkład w promowanie demokracji i szacunek dla wolności i godności człowieka”.

Na służbie człowiekowi

Papież Franciszek zauważył, jak te zasady mogą być zagrożone przez “strach przed niepokojami społecznymi, akty przemocy, perspektywę destabilizujących zmian i potrzebę skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych”, prowadząc do “pokusy robienia wyjątków lub przynajmniej tymczasowego ograniczania praworządności w poszukiwaniu łatwych i natychmiastowych rozwiązań”. “Doceniam wasze uporczywe dążenie, w jednej z waszych propozycji, aby ‘praworządność nie była już podległa najmniejszym wyjątkom, nawet w czasach kryzysu'”, powiedział.

Centralność osoby

Papież przypomniał kilka fragmentów z jego przemówienia do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, we Francji, 25 listopada 2014 roku. Wówczas Ojciec Święty podkreślił, jak “podstawą i godnością każdej osoby ludzkiej jest jej transcendentne pochodzenie, które zakazuje jakiejkolwiek naruszenia tej godności, jednocześnie wymagając w każdej ludzkiej sprawie szacunku dla centralności osoby, która inaczej jest na łasce kaprysów i władzy chwili”.

Poufna komunikacja

W swoim przemówieniu w poniedziałek, Ojciec Święty również odwołał się do fragmentu z jego Adhortacji Apostolskiej Evangelii gaudium, zauważając, jak nieścisłe zrozumienie i stosowanie koncepcji praw człowieka oraz ich nadużywanie mogą uczynić ludzi ofiarami: “dyktatur relatywizmu”, “marki fundamentalizmu pozbawionego historii” oraz “systemów etycznych pozbawionych życzliwości i dyskursu intelektualnego pozbawionego mądrości”.

Pokój i harmonia

Papież również uznał zobowiązania związane z zachowaniem “Ziemi, naszego wspólnego domu” oraz “chęcią pracy na rzecz rozwoju normatywnego ramy mającego na celu ochronę środowiska”. “Pracuję nad drugą częścią Laudato si’, aby zaktualizować bieżące kwestie”, dodał. Papież Franciszek zachęcił europejskich prawników do “wytrwałości” w wykonywaniu ich zawodu, “skierowanego do służby prawdzie i sprawiedliwości potrzebnej dla postępu pokoju na świecie i harmonii w naszym społeczeństwie”.

Podobne wiadomości

Popularne tematy