piątek, 1 marca, 2024
Strona głównaReligiaMasoneriaKim są masoni? Odpowiadamy szczerze na pytania

Kim są masoni? Odpowiadamy szczerze na pytania

Masoni to międzynarodowy ruch zwany również wolnomularzami, mający na celu duchowe doskonalenie jednostki i braterstwo ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Członkowie wolnomularstwa dążą do nieustannego samodoskonalenia i braterstwa pomiędzy ludźmi, bez względu na ich wyznanie, narodowość czy poglądy polityczne³.

Masoneria definicja

Masoneria to organizacja o charakterze filozoficznym i moralnym, która skupia ludzi o różnych przekonaniach i wyznaniach. Celem masonerii jest rozwijanie wewnętrznej kultury człowieka oraz jego duchowego rozwoju. Organizacja ta stawia sobie za cel kształtowanie postaw etycznych i moralnych wśród swoich członków oraz w społeczeństwie. Masoni podejmują wiele działań charytatywnych i społecznych.

W co wierzą masoni?

Masoni nie mają jednolitej wiary ani doktryny religijnej. Organizacja ta stawia sobie za cel kształtowanie postaw etycznych i moralnych wśród swoich członków oraz w społeczeństwie.

Znani masoni w Polsce

W Polsce znanych i wybitnych masonów było wielu, w tym prezydenci Gabriel Narutowicz i August Zaleski, premierzy Ignacy Jan Paderewski i Kazimierz Bartel, ministrowie Tadeusz Matuszewicz i Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, dyplomaci gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski i M. Arciszewski, wojskowi Stanisław Szczęsny Potocki i Tadeusz Kościuszko, politycy i mężowie stanu Adam Kazimierz Czartoryski i Adam Jerzy Czartoryski, działacze powstańczy Wiktor Heltman oraz społecznicy Janusz Korczak.

Wśród znanych polskich masonów byli również Jan Józef Szczepański, Aleksander Gieysztor, Jan Józef Lipski, Turowicz, Lutosławski, Stefan Kieniewicz, Secomski, Samsonowicz oraz Bronisław Geremek.

Loże masońskie w Polsce

W Polsce działa wiele loż masoneryjnych, jednak nie są one zwykle dostępne dla osób spoza organizacji. Nie ma oficjalnego rejestru loż masoneryjnych w Polsce, ale można znaleźć informacje o niektórych z nich w Internecie.

Znani masoni na świecie

Wśród znanych masonów na świecie byli np.: Wolfgang Amadeusz Mozart, Johann Wolfgang von Goethe, George Washington, Maximilien Robespierre, Antoine de Saint-Exupéry, Walt Disney.

Źródło:

  1. Masoneria. Kim są masoni? Fakty i mity na temat wolnomularstwa, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/masoneria-kim-sa-masoni-fakty-i-mity-na-temat-wolnomularstwa/mc3vfx1,
  2. Wolnomularstwo – Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolnomularstwo,
  3. Masoni w kręgach polskiej władzy [WYWIAD] | Newsweek, https://www.newsweek.pl/historia/masoni-w-kregach-polskiej-wladzy-wywiad/h3gfx9m
  4. Masoneria. Kim są masoni? Fakty i mity na temat wolnomularstwa, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/masoneria-kim-sa-masoni-fakty-i-mity-na-temat-wolnomularstwa/mc3vfx1,
Podobne wiadomości

Popularne tematy