piątek, 19 kwietnia, 2024
Strona głównaReligiaKatolickie Uniwersytety Promują Etyczne Przyjęcie Sztucznej Inteligencji

Katolickie Uniwersytety Promują Etyczne Przyjęcie Sztucznej Inteligencji

Osiem katolickich uniwersytetów z całego świata zakończyło dwudniową konferencję w Mediolanie i opracowało pięcioletnią strategię edukacji młodych ludzi i prowadzenia badań nad społecznym wpływem sztucznej inteligencji.

Międzynarodowa sieć SACRU zorganizowała dwudniowy kolokwium naukowe na Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie. Ponad 80 profesorów i badaczy z ośmiu katolickich uniwersytetów w Chile, Hiszpanii, Australii, USA, Japonii, Portugalii, Brazylii i Hiszpanii spotkało się, aby omówić wyzwania i możliwości, jakie stwarza postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI).

Eksperci uczestniczący w konferencji pod tytułem “Przyszłość Katolickich Uniwersytetów w Erze AI” pochodzili z różnych dziedzin nauk humanistycznych i ścisłych.

Koniec podziału nauk ścisłych i humanistycznych

W swoich różnych dyskusjach w dniach 13-14 lipca, badacze doszli do wniosku, że AI doprowadzi do wielodyscyplinarnego nakładania się nauk ścisłych i społecznych. Prof. Marco Carlo Passarotti, profesor na Uniwersytecie Sacro Cuore, stwierdził, że rozdzielenie dyscyplin humanistycznych i naukowych prawdopodobnie zostanie zepchnięte do przeszłości z powodu zastosowania AI.

“Humanistycy zawsze korzystali z danych”, zauważył prof. Passarotti w komunikacie prasowym SACRU, “ale nigdy nie mieli do dyspozycji tak dużej ilości danych i takiej jakości masowego przetwarzania”. Postęp w AI stawia również nowe wyzwania dla badaczy, nie zagrażając jednocześnie ich roli.

“Ten przełom obliczeniowy”, powiedział, “stawia w ich rękach dane i korelacje między danymi jak nigdy dotąd. I sprawia, że ich praca jest powtarzalna”.

Kierowanie rozwojem AI etycznie

Profesorowie SACRU zgodzili się, że AI może umożliwić ludziom lepsze zrozumienie świata i siebie samych, jeśli będzie używana poprawnie i etycznie. Uniwersytety oferują sposób na przyjęcie ewolucji technologii AI i ich wykorzystanie w sposób, który stawia człowieka w centrum.

“Katolickie uniwersytety mają silny obowiązek informowania o wpływie AI”, powiedział prof. Passarotti, “co czyni niezwykle ważnym rozpoznanie i wykorzystanie tego wpływu do kierowania rozwojem AI w kierunku podejścia, które jest gotowe szanować godność ludzką, aby uniknąć delegowania moralnej odpowiedzialności na maszyny”.

Misja edukacji w erze AI

W odpowiedzi na wyzwania stawiane przez AI, sieć SACRU sformułowała pięcioletnią strategię edukacji młodych ludzi i promowania współpracy między ośmioma katolickimi uniwersytetami. Prof. Pier Sandro Cocconcelli, wicekanclerz Uniwersytetu Sacro Cuore i Sekretarz Generalny SACRU, powiedział, że konferencja skupiała się na tym, jak przyjąć zmieniający się krajobraz technologiczny w sektorze edukacyjnym.

“Wszystkie osiem uniwersytetów dzieli wspólna misja i wizja: edukować młodsze pokolenia i prowadzić badania, które mają prawdziwy wpływ na społeczeństwo”, powiedział.

Wyniki z konferencji zostaną zebrane i opublikowane później w tym roku, aby przedstawić publiczności propozycje uniwersytetów, jak dostosować ich misje nauczania i badania do ery AI.

Podobne wiadomości

Popularne tematy