sobota, 22 czerwca, 2024
Strona głównaReligia87. urodziny Franciszka. Kościół synodalny kluczem do zrozumienia pontyfikatu

87. urodziny Franciszka. Kościół synodalny kluczem do zrozumienia pontyfikatu

Kilka dni przed osiągnięciem przez Papieża Franciszka 87 lat, media na całym świecie szeroko rozpowszechniły wywiad, którego udzielił znanej dziennikarce specjalizującej się w watykańskich sprawach, Valentinie Alazraki. Najwięcej poruszenia wzbudziła jego deklaracja o pragnieniu spoczynku po śmierci nie w bazylice św. Piotra, a w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Mniej uwagi poświęcono jego zapewnieniom, że w przeciwieństwie do swojego poprzednika, Benedykta XVI, nie planuje abdykacji ze względu na wiek czy stan zdrowia, dopóki pozwolą mu na to siły.

Kościół misji i wyzwań współczesności

Od początku swojej posługi, Franciszek apeluje o Kościół bardziej misyjny, zdolny do odpowiedzi na wyzwania współczesności. W adhortacji “Evangelii gaudium” podkreśla potrzebę bycia “uczniem-misjonarzem”. Wizja Franciszka to Kościół przechodzący od “duszpasterstwa zachowawczego” do postawy otwartej i misyjnej.

Synodalność jako eroga do odnowy

Proces synodalny, który Franciszek uważa za kluczowy, ma na celu uczynienie Kościoła bardziej misyjnym i zdolnym do reagowania na trudne wyzwania. Papież wzywa do “duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia”, co wymaga przejścia od zachowawczej postawy do otwartości i misji.

Kościół inkluzywny i otwarty

Franciszek apeluje o Kościół bardziej “inkluzywny”, zapraszający osoby stojące na uboczu, w tym osoby w sytuacjach nieregularnych czy o innej orientacji seksualnej. W adhortacji “Amoris laetitia” zachęca do towarzyszenia tym osobom, podkreślając potrzebę miłosierdzia i włączenia.

Kościół jako szpital polowy

Papież widzi Kościół jako “szpital polowy” dla zranionych i szukających sensu. Podkreśla centralną rolę Bożego Miłosierdzia, wskazując na potrzebę otwartości i gościnności Kościoła dla każdego.

Nowa ewangelizacja i peryferie wiary

Franciszek kładzie nacisk na “nową ewangelizację”, wychodząc na “egzystencjalne peryferie” świata. Podkreśla potrzebę wychodzenia poza mury świątyń i dotarcia z Dobrą Nowiną do tych, którzy oddalili się od wiary.

Kościół młody i dla młodych

Młodzież stanowi dla Franciszka ważny obszar działania Kościoła. W adhortacji “Christus vivit” zachęca młodych do życia swoją młodością z Jezusem, wskazując na potrzebę dynamizmu i odnowy w Kościele.

Kościół i ochrona stworzenia

Franciszek traktuje troskę o stworzenie jako elementarny nakaz ewangeliczny. W encyklice “Laudato si’” podkreśla kryzys ekologiczny jako przejaw kryzysu etycznego i duchowego, wzywając do szacunku dla środowiska i osoby ludzkiej.

Kościół wolny od klerykalizmu

Papież walczy z klerykalizmem, uważając go za przeszkodę w misyjnym zapale Kościoła. Podkreśla, że klerykalizm jest szkodliwy zarówno dla duchownych, jak i świeckich, hamując rozwój Kościoła.

Kościół oczyszczony i odpowiedzialny

Franciszek kontynuuje działania na rzecz oczyszczenia Kościoła z przestępstw seksualnego wykorzystywania małoletnich. Podkreśla konieczność skupienia się na ofiarach i podejmuje konkretne kroki prawne w celu zapobiegania takim przestępstwom.

Podobne wiadomości

Popularne tematy