piątek, 21 czerwca, 2024
Strona głównaReligiaPromowanie kultury pokoju w erze cyfrowej

Promowanie kultury pokoju w erze cyfrowej

Arcybiskup Gabriele Caccia, Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, wygłosił przemówienie podczas Wysokiego Forum ONZ na temat Kultury Pokoju. Jego słowa skupiły się na temacie “Promowanie Kultury Pokoju w Erze Cyfrowej”.

Znaczenie Forum na temat Kultury Pokoju

Podczas wystąpienia 31 sierpnia 2023 roku, Arcybiskup Caccia podkreślił znaczenie tego forum, mówiąc: “Moja Delegacja przyjmuje z zadowoleniem zwołanie tegorocznego Wysokiego Forum na temat ‘Promowanie Kultury Pokoju w Erze Cyfrowej'”. Rozpoczęło to dyskusję na temat skomplikowanych i nowych możliwości, jakie niesie ze sobą era cyfrowa w kontekście budowania pokoju.

Wpływ technologii cyfrowych na edukację

Archybiskup Caccia zwrócił uwagę na kluczową rolę technologii cyfrowych w edukacji. Zauważył, że “technologie cyfrowe mają ogromny wpływ na edukację”. Mimo dostrzegania ich potencjału w kształtowaniu wartości pro-pokojowych, ostrzegł przed nadmiernym poleganiem na technologii, co może sprowadzić edukację do jedynie narzędzia przekazywania wiedzy technicznej. Cytując z Deklaracji o Kulturze Pokoju, podkreślił wspólną odpowiedzialność różnych interesariuszy, w tym rodziców, nauczycieli, polityków, dziennikarzy, ciał religijnych i innych grup w kształtowaniu kultury pokoju.

Technologie cyfrowe a odpowiedzialne wyrażanie się

Kolejnym kluczowym punktem przemówienia Arcybiskupa Caccia była rola technologii cyfrowych w promowaniu dialogu i odpowiedzialnego wyrażania się. Podkreślił: “Po drugie, technologie cyfrowe odgrywają kluczową rolę w rozpowszechnianiu ‘kultury spotkania, kultury dialogu, kultury słuchania drugiego i jego powodów'”. Uznając moc tych innowacji w umożliwianiu swobody wypowiedzi, podkreślił potrzebę odpowiedzialnego korzystania z nich. Arcybiskup również przywołał niedawne słowa Papieża Franciszka, który nawoływał społeczeństwo do priorytetowego traktowania “zasady rzeczywistości” i zapobiegania przekształcaniu ery cyfrowej w erę dezinformacji.

Kończąc swoje przemówienie, Arcybiskup Caccia stwierdził: “Promowanie kultury pokoju i lepszego świata jest możliwe dzięki postępowi technologicznemu, jeśli towarzyszy mu etyka inspirowana wizją dobra wspólnego, etyką wolności, odpowiedzialności i braterstwa”. Jego słowa zabrzmiały jako wezwanie do działania, przypominając nam wszystkim, że technologia może być siłą dobra, gdy jest kierowana moralnym kompasem.

Podobne wiadomości

Popularne tematy