niedziela, 2 czerwca, 2024
Strona głównaReligiaNowe normy dotyczące Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego we Włoszech

Nowe normy dotyczące Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego we Włoszech

W dniu 28 sierpnia opublikowano reskrypt Papieża Franciszka, który przedstawia postanowienia dotyczące relacji między Apostolskim Egzarchatem dla wiernych ukraińskiego Kościoła katolickiego obrządku bizantyjskiego mieszkających we Włoszech a Włoską Konferencją Biskupią (CEI).

Decyzje Papieża Franciszka

Papież Franciszek przyjął szereg postanowień w reskrypcie, który kieruje relacjami między Apostolskim Egzarchatem a Włoską Konferencją Biskupią (CEI). Celem jest zwiększenie opieki duchowej nad członkami Apostolskiego Egzarchatu, który został założony 11 lipca 2019 roku bullą Christo Salvatori.

Spotkanie z kardynałem Claudio Gugerottim

Dokument datowany jest na 28 sierpnia 2023 roku i jest wynikiem spotkania Papieża Franciszka z kardynałem Claudio Gugerottim, prefektem Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich, które miało miejsce 23 czerwca. Reskrypt precyzuje, że Egzarchat reprezentuje Lud Boży składający się z członków Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego sui iuris, mieszkających we Włoszech i rządzonych przez Egzarchę w imieniu Rzymskiego Papieża.

Normy dotyczące urzędu Egzarchy

Reskrypt wyjaśnia, jak Egzarcha jest członkiem Włoskiej Konferencji Biskupiej i związany jest zasadami regulującymi jej funkcjonowanie oraz jej dyrektywami. Ponadto Egzarcha utrzymuje ścisłe więzi komunii i koordynacji z biskupami włoskich diecezji i eparchii, w których obecny jest Egzarchat.

Życie duchowne

Jeśli chodzi o życie duchowne, reskrypt stanowi, że księża muszą pielęgnować więź jedności z prezbiteratem diecezji lub eparchii, na terenie której prowadzą swoje posługę, zachęcając jednocześnie do wspólnych inicjatyw duszpasterskich i charytatywnych oraz działań wynikających z porozumień między Egzarchą a miejscowym biskupem.

Wnioski Papieża Franciszka

Na zakończenie Papież Franciszek zauważa, że służba duszpasterska i księża Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, którzy przebywają we Włoszech w celach studiów, są regulowane przez porozumienia ustalone przez Włoską Konferencję Biskupią między odpowiednimi hierarchami a Egzarchą.

Podobne wiadomości

Popularne tematy