sobota, 1 czerwca, 2024
Strona głównaPolskaJasna GóraWizja i działania Kościoła w Polsce: podsumowanie 396. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu...

Wizja i działania Kościoła w Polsce: podsumowanie 396. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach 20-21 listopada 2023 roku, na Jasnej Górze odbyło się 396. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie to zgromadziło biskupów z całej Polski, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące przyszłości Kościoła w Polsce i na świecie.

Nowe perspektywy Synodu o synodalności

Jednym z głównych tematów zebrania była pierwsza rzymska sesja Synodu o synodalności. Biskupi, w jedności z Papieżem Franciszkiem, postrzegają Synod jako narzędzie odnowy Kościoła, które ma służyć skuteczniejszemu wypełnianiu jego misji. Podkreślono znaczenie dyskursu teologicznego nad synodalnością oraz jego praktyczne implikacje w życiu wspólnot kościelnych.

Konflikt w Ziemi Świętej i modlitwa o pokój

Biskupi wyrazili głęboki ból związany z eskalacją konfliktu w Ziemi Świętej, który w krótkim czasie spowodował śmierć tysięcy ludzi. Wspierając wszystkich dotkniętych skutkami wojen modlitwą, biskupi modlą się również za naród ukraiński, cierpiący z powodu trwającego konfliktu.

Nowy program duszpasterski dla Kościoła w Polsce

Kościół w Polsce rozpoczyna realizację nowego programu duszpasterskiego na lata 2023/2024 pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Program ten odpowiada na potrzebę ożywiania wymiaru wspólnotowego w Kościele i zachęca do osobistego udziału w życiu i misji Kościoła.

Ochrona dzieci i młodzieży

Biskupi omówili również nową ustawę mającą na celu wzmocnienie ochrony prawnej dzieci przed przemocą. Zapoznali się z postępami prac kościelnego zespołu ekspertów, który ma zbadać problem wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele w Polsce.

Przygotowania do roku jubileuszowego 2025

Rok 2025 będzie rokiem jubileuszowym, ogłoszonym przez papieża Franciszka. Biskupi omówili przygotowania do tego wydarzenia, które będą obejmować pielgrzymki do Rzymu, przejście przez Drzwi Święte oraz oddanie czci relikwiom Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Międzynarodowe wsparcie i współpraca

Zebranie plenarne było również okazją do podziękowania międzynarodowym gościom i organizacjom za wsparcie Kościoła w Polsce. Szczególnie podkreślono rolę Fundacji Renovabis oraz Papieskich Dzieł Misyjnych w wspieraniu polskich inicjatyw.

Ochrona życia i wartości rodzinnych

Biskupi wezwali do obrony życia ludzkiego i wartości rodziny, podkreślając znaczenie niedzieli jako dnia wolnego od pracy, umożliwiającego świętowanie i uczestnictwo w życiu kościelnym.

396. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski było momentem refleksji nad aktualnymi wyzwaniami i kierunkami działania Kościoła. Pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, biskupi zobowiązali się do kontynuowania misji Kościoła w duchu synodalności, pokoju i ochrony najbardziej bezbronnych.

Podobne wiadomości

Popularne tematy