wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaReligiaTajemnice różańcowe

Tajemnice różańcowe

Różaniec, jako przedmiot, poznajemy na religii już w podstawówce. Pewnie większość osób wie, że służy on do odmawiania modlitw. Najczęściej sięgamy po niego w październiku, ponieważ to właśnie ten miesiąc poświęcony jest Maryi, a różaniec jest w szczególności modlitwą maryjną. Dzieli się na 4 części, a każda część dodatkowo posiada 5 swoich tajemnic. Części różańca to:

 • część Radosna,
 • część Światła,
 • część Bolesna,
 • część Chwalebna.

Jak więc policzymy wszystko, to wychodzi nam 20 tajemnic, które często są określane jako streszczenie Ewangelii, ponieważ opisują one życie Jezusa i Maryi.

Sam różaniec i modlenie się razem z nim znane było już w średniowieczu. Cała modlitwa różańcowa opiera się bowiem na sznurach modlitewnych, które istnieją nie tylko w religii katolickiej, ale również w buddyzmie, hinduizmie i islamie.

Część Radosna

Tajemnice radosne to:

 • Zwiastowanie
 • Nawiedzenie Elżbiety
 • Narodziny Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część Światła

5 tajemnic światła to:

 • Chrzest Jezusa w Jordanie
 • Wesele w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie Królestwa Bożego
 • Przemienienie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Część Bolesna

W części bolesnej wyróżniamy tajemnice:

 • Modlitwa w Ogrójcu
 • Biczowanie
 • Cierniem ukoronowanie
 • Droga krzyżowa
 • Ukrzyżowanie

Część Chwalebna

Na koniec tajemnice chwalebne:

 • Zmartwychwstanie Jezusa
 • Wniebowstąpienie
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Maryi
 • Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

Jak odmawiać różaniec?

Najczęściej różne części różańca odmawia się w inne dni. Poniedziałkowi i sobocie przypisane są radosne tajemnice. Część światła w różańcu odmawiana jest w czwartek. Wtorek i piątek to czas na odmawianie tajemnic bolesnych, a na środę i w niedzielę przypada część chwalebna.

Oczywiście znajomość wszystkich tajemnic to nie wszystko, co powinniśmy wiedzieć na temat różańca. Żeby móc go odmawiać konieczna jest znajomość modlitw. Modlitwę różańcową zaczynamy od krzyża na różańcu.

Wstęp

Na początku, jak przed każdą modlitwą, należy zrobić znak krzyża. Następnie dotknij krzyżyka na różańcu i odmów Skład Apostolski. Pierwszy koralik za krzyżem to czas na modlitwę Ojcze Nasz, a przy kolejnych trzech należy odmówić Zdrowaś Maryjo. Ostatni koralik na wstępie to Chwała Ojcu.

Część właściwa

Chwała Ojcu kończy wstęp modlitwy różańcowej. Żeby przejść do części właściwej należy najpierw wymienić tajemnicę różańcową, którą zaczynamy się modlić. Następnie należy odmówić Ojcze Nasz, a następnie 10 razy Zdrowaś Maryjo. Na koniec każdej tajemnicy pojawia się Chwała Ojcu i tzw. modlitwa fatimska:

“O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.”

W ten sposób należy modlić się za każdą tajemnicę różańcową, z części, która jest przydzielona konkretnemu dniu.

Zakończenie

Jeśli przeszliście już przez cały różaniec i odmówiliście modlitwy za każdą tajemnicę różańcową, to na koniec należy odmówić jeszcze Pod Twoją Obronę i Wieczny Odpoczynek.

Modlitwy potrzebne do tajemnic różańcowych

Modlitwy, które są niezbędne, żeby odmówić różaniec, są jednymi z prostszych. Uczą się ich dzieci w podstawówce, więc zainteresowani Tajemnicami różańcowymi nie powinni mieć większego problemu z odmawianiem ich. Poniżej jednak znajdziecie wszystkie potrzebne modlitwy.

Ojcze Nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:

święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.

Amen.

Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. 

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, 

teraz i w godzinę śmierci naszej. 

Amen.

Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, 

i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, 

który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, 

umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, 

zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, 

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, 

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. 

Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 

jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. 

Amen.

Pod Twoją Obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Wieczny Odpoczynek

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 

a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 

Amen.

Podobne wiadomości

Popularne tematy