sobota, 2 marca, 2024
Strona głównaReligiaPapież Franciszek wzywa do zwalczania przemocy wobec kobiet

Papież Franciszek wzywa do zwalczania przemocy wobec kobiet

Apel papieża o działanie 

W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i Dziewcząt, papież Franciszek podkreślił konieczność wykorzenienia “trującego chwastu” przemocy wobec kobiet z naszego społeczeństwa. “Przemoc wobec kobiet to trujący chwast, który pleni nasze społeczeństwo i musi być wykorzeniony z korzeniami” – napisał papież.

Światowa świadomość i działania 

Obchody Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, obserwowane corocznie od 1981 roku, rozpoczynają 16 dni globalnego aktywizmu. Mają na celu zwiększenie świadomości, promowanie działań adwokackich i stworzenie możliwości dyskusji na temat wyzwań i rozwiązań związanych z przemocą wobec kobiet i dziewcząt.

Powszechność przemocy i potrzeba edukacji 

Artykuł podkreśla wszechobecny charakter przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym przemocy domowej i nadużyć w internecie. Podkreśla znaczenie edukacji w kształtowaniu szacunku dla kobiet, zaczynając od rodzin i wspólnot chrześcijańskich.

Rola Kościoła w zwalczaniu przemocy genderowej 

Kardynał Kevin Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, ponownie potwierdził zaangażowanie Kościoła katolickiego w walkę z przemocą genderową i wsparcie ofiar. Podkreślił rolę Kościoła w zapewnianiu bezpiecznego schronienia, wsparcia psychologicznego i duchowego dla ofiar oraz w edukowaniu społeczności na temat szacunku i uczuciowości.

Podobne wiadomości

Popularne tematy