sobota, 20 lipca, 2024
Strona głównaReligiaPapież Franciszek podkreśla prawo rodziców do edukacji dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

Papież Franciszek podkreśla prawo rodziców do edukacji dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

W swoim niedawnym wystąpieniu w Watykanie, Papież Franciszek spotkał się z Europejskim Stowarzyszeniem Rodziców (EPA), gdzie podkreślił kluczową rolę rodziców w edukacji dzieci oraz znaczenie wspólnego zaangażowania w wychowanie przyszłych pokoleń.

Prawo rodziców do edukacji

Papież Franciszek ponownie zaznaczył potrzebę ochrony prawa rodziców do wychowywania i edukowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Podkreślił, że rodzice nie powinni być zmuszani do akceptowania programów edukacyjnych sprzecznych z ich wierzeniami i wartościami.

Wyzwania współczesnej edukacji

W kontekście współczesnej kultury europejskiej, charakteryzującej się subiektywizmem etycznym i praktycznym materializmem, misja edukacyjna rodziców jest zadaniem wymagającym. Papież zwrócił uwagę na trudności, jakie napotykają rodzice w nauczaniu dzieci wartości, które nie są już oczywiste, takich jak znaczenie małżeństwa i rodziny, czy przyjęcie dzieci jako daru od Boga.

Rola rodziców w budowaniu zdrowego społeczeństwa

Misja ta przyczynia się do budowania “zdrowego społeczeństwa”. Papież wyjaśnił, że edukacja jest udana, gdy dzieci dostrzegają piękno życia i z entuzjazmem podchodzą do przygody życia, zdając sobie sprawę z ogromnej miłości Boga. Wychowanie dziecka to autentyczny wkład w społeczeństwo, ponieważ oznacza kształcenie młodego człowieka w zdrowych i szanujących relacjach z innymi, gotowości do współpracy w osiąganiu wspólnego celu, odpowiedzialności, poczucia obowiązku i wartości poświęcenia dla dobra wspólnego.

Zobowiązanie Kościoła do wsparcia rodziców

Papież Franciszek ponowił zobowiązanie Kościoła do towarzyszenia i wspierania rodzin w ich pracy edukacyjnej oraz wezwał do bliższej współpracy ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w edukację. Przypomniał o “Globalnym Kompakcie na rzecz Edukacji” z 2019 roku oraz “Kompakcie na rzecz Rodziny”, mających na celu przeciwdziałanie różnym “złomom”, które obecnie osłabiają świat edukacji.

Zakończył swoje przemówienie, zachęcając Europejskie Stowarzyszenie Rodziców do kontynuowania swojej misji z nadzieją, czerpiąc inspirację i wsparcie z ewangelicznego świadectwa świętych rodziców, Maryi i Józefa.

Podobne wiadomości

Popularne tematy