sobota, 2 marca, 2024
Strona głównaReligiaPapież Franciszek o wyzwaniach sztucznej inteligencji w kontekście pokoju światowego

Papież Franciszek o wyzwaniach sztucznej inteligencji w kontekście pokoju światowego

W swoim orędziu z okazji 57. Światowego Dnia Pokoju, Papież Franciszek skupił się na wpływie sztucznej inteligencji (AI) na pokój światowy. Podkreślił potrzebę przyjęcia międzynarodowego traktatu regulującego rozwój i użycie AI, zwracając uwagę na etyczny wymiar nowych technologii.

Ambiwalencja postępu technologicznego

Papież Franciszek zauważył, że postęp w nauce i technologii ma swoją ambiwalencję. Z jednej strony, może przyczynić się do poprawy ludzkości i transformacji świata, jeśli przyczynia się do większego porządku w społeczeństwie i większej braterskiej wspólnoty oraz wolności. Z drugiej strony, postęp technologiczny, szczególnie w sferze cyfrowej, stwarza ryzyko dla naszego przetrwania i zagraża naszemu wspólnemu domowi.

AI i etyczne wyzwania

Papież podkreślił, że żadne badanie naukowe i innowacja technologiczna nie są „neutralne”. Kierunki, jakie przyjmują, odzwierciedlają wybory uwarunkowane przez osobiste, społeczne i kulturowe wartości danej epoki. Dotyczy to również AI, ponieważ wpływ każdego urządzenia opartego na sztucznej inteligencji zależy nie tylko od jego technicznego projektu, ale także od celów i interesów jego właścicieli i twórców oraz od sytuacji, w których będzie wykorzystywane.

Ryzyka dla demokratycznych społeczeństw

Papież ostrzegł przed ryzykami dla demokratycznych społeczeństw i pokojowego współistnienia, wynikającymi z dominującego technokratycznego paradygmatu AI oraz kultu nieograniczonej ludzkiej mocy. Podkreślił, że poleganie na algorytmach w kwestii rozumienia praw człowieka, dyskryminacji, manipulacji czy kontroli społecznej, może mieć głębokie reperkusje na tkankę społeczną.

Potrzeba międzynarodowego traktatu regulującego AI

Papież Franciszek wezwał globalną społeczność narodów do współpracy w celu przyjęcia wiążącego międzynarodowego traktatu regulującego rozwój i użycie sztucznej inteligencji. Podkreślił, że rozwój AI na skalę globalną pokazuje, że obok odpowiedzialności suwerennych państw za regulację jej użycia wewnętrznie, organizacje międzynarodowe mogą odegrać decydującą rolę w osiąganiu wielostronnych porozumień i koordynacji ich stosowania i egzekwowania.

Na zakończenie swojego przesłania, Papież wyraził nadzieję, że szybki rozwój form sztucznej inteligencji nie zwiększy przypadków nierówności i niesprawiedliwości, które są już zbyt obecne w dzisiejszym świecie, ale pomoże zakończyć wojny i konflikty oraz złagodzić wiele form cierpienia dotykających naszą ludzką rodzinę.

Podobne wiadomości

Popularne tematy