Misja i organizacja portalu internetowego NEon24.pl
Misja:
- celem portalu jest poszukiwanie stanowiska w różnych zagadnieniach, które najlepiej będzie służyło interesom Polski,
- portal nie kieruje się interesem partyjnym, ani punktem widzenia jednej ideologii.
 - zadaniem serwisu jest docieranie do prawdy, wspieranie merytoryczne dyskusji i medialna kontrola rządzących.
Organizacja:
- portal ma charakter informacyjno-opiniotwórczy;
- główne obszary aktywności: blogosfera, serwis informacyjny, publicystyka
- bieżącym zarządzaniem portalem zajmuje się redakcja w skład której wchodzą: moderatorzy i redaktorzy;
- nad strategią rozwoju organizacyjnego i programowego portalu pracuje Rada Programowa, którą powołuje właściciel portalu
- Rada Programowa jest stale pracującym ciałem, regularnie spotykającym się z przedstawicielami redakcji
- portal ma być samofinansujący się poprzez pozyskiwanie reklam
- sukcesywnie wokół portalu mają być tworzone dodatkowe projekty: konferencje, opracowania, raporty, seminaria itp.
Redakcja

Redaktor Naczelny: Ryszard Opara

Zastępca Redaktora Naczelnego: Astra - Anna Słupianek

Administratorzy: Zawisza Niebieski, lipao45, Repsol

Aby skotaktować się z administratorami należy skorzystać z formularza kontaktowego

Wydawca:

Fundacja Nowy Ekran

ul. Mickiewicza 44 lok. 11

01-650 Warszawa

NIP: 5252527979

KRS: 0000410048


ISSN: 2657-6163