wtorek, 28 maja, 2024
Strona głównaReligia"Multilateralizm od dołu" - nowa exhortacja papieża Franciszka

“Multilateralizm od dołu” – nowa exhortacja papieża Franciszka

Papież Franciszek w swojej nowej exhortacji “Laudate Deum” podkreśla znaczenie globalnych autorytetów zdolnych do egzekwowania zobowiązań oraz potrzebę uczestnictwa wszystkich stron. Dokument ten, będący dopełnieniem przesłania encykliki “Laudato si'”, opublikowanej osiem lat temu, zawiera także liczne dane i informacje pochodzące z najnowszej literatury naukowej, które nie tylko biją na alarm w obliczu pogarszających się skutków zmian klimatu, ale także wyrażają nadzieję, że COP28 w Dubaju odwróci ten trend, zanim będzie za późno.

Brak międzynarodowej solidarności

“Laudate Deum” zawiera wiele więcej niż tylko ostrzeżenie. W rozdziale poświęconym słabościom polityki międzynarodowej dokument wskazuje na jedno z największych zagrożeń naszych czasów: brak instytucji i organizacji ponadnarodowych zdolnych do egzekwowania zobowiązań i rozstrzygania sporów.

Kryzys klimatyczny i ekologiczna konwersja

Święty Ojciec kontekstualizuje swoje sugestie, koncentrując się zwłaszcza na kryzysie klimatycznym i potrzebie redukcji szkodliwych emisji poprzez prawdziwą konwersję ekologiczną. Jego sugestie dotyczą jednak naszej przyszłości, nie tylko w zakresie dbałości o stworzenie, ale są one faktycznie stosowalne w innych dziedzinach.

Wizja multilateralizmu

Wizja papieża jest multipolarna, multilateralna, nalega na potrzebę promowania wielostronnych porozumień między państwami oraz możliwość “pewnej formy światowego autorytetu regulowanego przez prawo”, to jest “bardziej efektywnych organizacji światowych, wyposażonych w moc zapewnienia globalnego dobra wspólnego, eliminacji głodu i ubóstwa oraz pewnej obrony podstawowych praw człowieka”.

Multilateralizm “od dołu”

Biskup Rzymu proponuje multilateralizm jako “nieuchronny proces”, “multilateralizm ‘od dołu’, a nie po prostu jeden określony przez elity władzy”. Uznaje znaczenie nowo pojawiających się mocarstw, które są “coraz bardziej istotne”.

Papież Franciszek konkluduje, że “nie jest już pomocne wspieranie instytucji, które chronią prawa potężniejszych, nie dbając o prawa wszystkich”. To prawda, czy mówimy o kryzysie klimatycznym i migracyjnym, konfliktach, które plamią glob krwią, czy wreszcie o skandalu światowego głodu i pragnienia, z propozycją zmiany obecnego systemu finansowego i gospodarczego, który produkuje “nierówność”. Wszystkie te zjawiska są ze sobą powiązane, co już szeroko pokazała encyklika “Laudato si'”.

Podobne wiadomości

Popularne tematy