wtorek, 16 kwietnia, 2024
Strona głównaReligiaKościoły europejskie wzywają do działania wobec kryzysu humanitarnego w Górskim Karabachu

Kościoły europejskie wzywają do działania wobec kryzysu humanitarnego w Górskim Karabachu

W miarę trwania siedmiomiesięcznej blokady enklawy ormiańskiej Górskiego Karabachu, kościoły europejskie wzywają do międzynarodowego działania w celu ponownego otwarcia korytarza Lachin i podkreślają konieczność trwałego dialogu między Armenią a Azerbejdżanem w celu osiągnięcia długotrwałego pokoju w regionie.

Blokada Górskiego Karabachu

Europejskie Kościoły ponownie zaapelowały o zniesienie trwającej blokady Górskiego Karabachu w regionie Zakaukazia poprzez ponowne otwarcie Korytarza Lachin. Jest to jedyna droga łącząca enklawę ormiańską (nazywaną również Artsakh przez Ormian) z Republiką Armenii. Mimo trójstronnego porozumienia o zawieszeniu broni między Azerbejdżanem a Armenią, pośredniczonego przez Rosję w listopadzie 2020 roku, ruch ludzi, pojazdów i towarów do i z terytorium został zablokowany przez Azerbejdżan od 12 grudnia 2022 roku.

Główny kryzys humanitarny

Ponad siedmiomiesięczna blokada poważnie wpływa na życie i warunki życia 120 000 etnicznych Ormian mieszkających tam, w tym 30 000 dzieci, które cierpią z powodu braku żywności, leków, energii elektrycznej i paliwa. “To jest zbrodnia przeciwko ludzkości,” powiedział Raphaël Bedros XXI Minassian, Patriarcha Cilicia Ormian, w wiadomości do agencji informacyjnej Sir. “Są tam dzieci, osoby starsze, chore, głodne, a w tej rozpaczliwej sytuacji nikt nic nie robi,” ubolewał Patriarcha.

Apel do społeczności międzynarodowej

Konferencja Kościołów Europejskich (CEC) oraz Światowa Rada Kościołów (WCC) wyraziły również swoje obawy dotyczące kryzysu humanitarnego w Górskim Karabachu i podkreśliły potrzebę pilnej i natychmiastowej interwencji społeczności międzynarodowej. WCC i CEC wzywają Unię Europejską i całą społeczność międzynarodową do natychmiastowego podjęcia działań w celu zakończenia blokady i ochrony życia mieszkańców Artsakh oraz przywrócenia i poszanowania ich podstawowych praw i wolności.

Potrzeba normalizacji stosunków między Armenią a Azerbejdżanem

List podkreśla również kluczową potrzebę normalizacji stosunków między Armenią a Azerbejdżanem po dziesięcioleciach wrogości poprzez “trwały dialog” między Baku a nieuznawaną Republiką Artsakh. “Ponawiamy nasze głębokie przekonanie, że trwały pokój może być zbudowany tylko na autentycznym zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stron w negocjacjach, które traktują poważnie pełne przestrzeganie wszystkich praw człowieka i podstawowej wolności wszystkich ludzi opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku,” głosi list.

Konflikt graniczny między Armenią a Azerbejdżanem

Konflikt graniczny między Armenią a Azerbejdżanem dotyczący spornego regionu Górskiego Karabachu i okolicznych dystryktów ma swoje korzenie na początku XX wieku. Jednak dopiero w latach 90. XX wieku przerodził się w pełną skalę wojny po rozpadzie Związku Radzieckiego. Wojna ta została wygrana przez Armenię, co doprowadziło do wydalenia Azerbejdżanów z obszarów kontrolowanych przez Armenię.

Podobne wiadomości

Popularne tematy