sobota, 1 czerwca, 2024
Strona głównaReligiaEkumenizm Chrześcijański na spotkaniu Światowej Federacji Luterańskiej

Ekumenizm Chrześcijański na spotkaniu Światowej Federacji Luterańskiej

Współpraca Chrześcijan w służbie dobru

Znaczenie współpracy chrześcijan w promowaniu dobra w świecie pełnym wyzwań zostało podkreślone przez mówców na 13. Zgromadzeniu Światowej Federacji Luterańskiej, które odbywa się w Krakowie w dniach 13-19 września.

Znaczenie ekumenizmu w dzisiejszych czasach

Alastair Dutton, Sekretarz Generalny Caritas Internationalis, podkreślił wagę obecności na Zgromadzeniu LWF, mówiąc: “Chciałem podkreślić znaczenie naszych ekumenicznych relacji w naszej służbie dla najbiedniejszych i najbardziej marginalizowanych oraz nasze dążenie do budowy sprawiedliwego świata, w którym każdy doświadcza i zna miłość Boga w praktycznych realiach codziennego życia.”

Pracując razem dla lepszego świata

Przypominając, że jest jedno ciało Chrystusa, Dutton powiedział: “Jako chrześcijanie wspólnie manifestujemy miłość Chrystusa w dzisiejszym świecie. Jesteśmy Jego oczami, Jego uszami i Jego rękoma. Razem jesteśmy ludem Bożym, budującym Królestwo Boże.”

Słuchanie z szacunkiem

Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, arcybiskup dr Panti Filibus Musa, wezwał delegatów na otwarcie Zgromadzenia do trzymania się jedności i nadziei w ich wspólnej podróży. Podkreślił, że w świecie pełnym różnorodnych głosów i ryzyka podziału, Kościoły muszą kontynuować “szanujące słuchanie”, aby pozostać latarniami “nadziei wśród złożoności, niepewności i zmieniających się ideologii.”

Potrzeba większego ekumenizmu

Główny mówca, ks. prał. Tomáš Halík, wezwał uczestników do przyjęcia większego ekumenizmu, mówiąc: “Ekumenizm XXI wieku musi sięgać znacznie dalej niż ekumenizm poprzedniego stulecia.” Chrześcijaństwo dzisiaj, jak sugerował czeski teolog katolicki, musi “przekraczać istniejące mentalne i instytucjonalne, wyznaniowe, kulturowe i społeczne granice, aby spełnić swoją uniwersalną misję.”

Świadkowie Zmartwychwstania

Chrześcijanie, jak powiedział, muszą być “świadkami trwającego zmartwychwstania Dawcy Nadziei”, pracując nad duchowym odrodzeniem, które przekracza narodowe, religijne, społeczne czy kulturowe granice.

Podobne wiadomości

Popularne tematy