od 13.11.2021 do 31.12 w Szkocji odnotowano łącznie 518 zgonów C19. Nieszczepiona populacja odpowiadała za 94 z tych zgonów, podczas gdy zaszczepiona za 424