nikander

nikander - Bardziej pragmatyczne niż rewolucyjne myślą wojowanie.

Strona 1 z 10