Rząd Austrii zaczyna się rozpadać niewytrzymując ciśnienienia suwerena.